De vakbonden voor Defensiepersoneel hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer met daarin de stevige oproep om fors te investeren in Defensie. Volgens de vakbonden heeft Defensie tekorten over de hele linie, van IT, personeel, munitie tot materieel.

In de brief roepen zij op te investeren. “In personeel door het moderniseren van het HR-beleid, met aandacht voor een nieuw loongebouw, meer flexibele aanstellingsvormen en talentmanagement, meer individuele inspraak bij carrièrekeuzes en een meer evenwichtige duurzame balans tussen werk en privé”, aldus het statement van de bonden.

‘Voldoe aan NAVO-norm’
Daarnaast vragen de bonden zich te houden aan de afspraken uit 2014 (NAVO-top in Wales, red.), waarbij werd uitgesproken dat Nederland twee proces van het BBP bijdraagt aan de NAVO, waar de ambitie in de Defensiebegroting van het demissionaire kabinet spreekt van het toegroeien naar het Europese gemiddelde.

Miljarden extra nodig
Om de Krijgsmacht inzetbaar te houden zou 4,2 miljard euro extra per jaar nodig zijn. Dat geld zal voor een groot deel al opgesoupeerd worden om forse achterstanden in te halen.

“De krijgsmacht is de verzekeringspolis van Nederland. Zonder daarvoor voldoende te betalen zal Nederland onderverzekerd zijn, met alle gevolgen van dien.”

Foto: Audiovisuele Dienst Defensie (Oefening Autumn Falcon)

Nederland verkoopt drie mortiersystemen en ruim zevenhonderd mortiergranaten aan Denemarken. De bondgenoot heeft op korte termijn behoefte aan de systemen en munitie en het bestellen van de munitie elders duurt te lang. Dat meldt demissionair minister van Defensie Henk Kamp aan de Tweede Kamer.

De 60 millimeter-mortieren zijn in nieuwstaat en dus gaat het niet om de omstreden projectielen die betrokken zijn geweest bij een mortierongeval in Mali, waarbij twee jonge militairen de dood vonden.

Goedkeuring door brede commissie
De verkoop aan Denemarken is goedgekeurd door een zogenaamde interdepartementale commissie waarin de Ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Financiën zitten.

‘Geen gevolgen voor voorraden’
De verkochte systemen en granaten worden nog voor 15 november verscheept, zodat Denemarken tijdig beschikking heeft over het wapentuig. Volgens het Ministerie van Defensie heeft de verkoop geen effect op de inzetvoorraden. De munitie komt uit de logistieke reserve en wordt binnen twee jaar weer aangevuld.

Foto: Audiovisuele dienst Ministerie van Defensie

De Rijksbegroting voor Defensie liegt er niet om: we zijn niet in staat ons grondgebied fatsoenlijk te verdedigen. “De krijgsmacht moet militair vermogen voor alle hoofdtaken kunnen leveren, maar schiet daar voor met name de eerste hoofdtaak in tekort”, concludeert de minister in de Rijksbegroting. Dat daarbij een magere 95 miljoen euro wordt bijgeplust in een jaar en wereld waar de uitdagingen legio zijn geeft te denken.

Er is te weinig personeel, er zijn te weinig voorraden en de ‘materiële gereedheid’ – kortom, rijdt, vaart en vliegt het wel – is onder de maat. “De gereedheid van de (hoofd)wapensystemen is onder de norm door een mismatch in behoefte en het instandhoudingsbudget en in personele capaciteit. Dit leidt tot ernstige beperkingen”. Met name voor munitie, opleiding en training wordt er geld vrijgemaakt: zo’n zestig miljoen euro structureel.

De achterstand is echter zo groot, dat het tot 2025 duurt dat een hele reeks voorraden zoals munitie, kleding, brandstof (en ga zo maar door) op peil is.

Sociale veiligheid
De Defensie-organisatie richt zich het komende jaar op meer veiligheid en sociale veiligheid voor het personeel en gaat daarvoor ook goed in gesprek met de bonden. Doel is om uiteindelijk minder een kwantitatief personeelsbeleid maar een een kwalitatief personeelsbeleid te voeren.

‘Niet te vaak Nee verkopen’
Nederland wil blijven meedoen aan missies, maar wel op dezelfde schaal en proportionaliteit van vergelijkbare lidstaten. De keerzijde is dat met gebrekkig materieel en tekort aan personeel niet alles mogelijk is. Het meedoen in verbanden als de NAVO en VN kunnen schuren. ‘Samenwerking is de enige manier waarop we de verscheidenheid aan verschillende dreigingen aan kunnen. Daarvoor moeten we zelf ook substantieel en proportioneel bijdragen aan het reageren op nationale en internationale crises en de daarbij horende risico’s durven nemen; we moeten niet te vaak ‘nee’ verkopen’, schrijft de minister.

Stikstofproblematiek
En als Defensie meer zou willen, vooral in Nederland, dan is daar de onvermijdelijke stikstofproblematiek. Niet alleen boeren, projectonwikkelaars en wegenbouwers worstelen met dit probleem: ook Defensie loopt hier tegen grenzen aan.

‘Binnen de recente wetgeving en de huidige stikstofplannen is voor de korte termijn weinig ontwikkelruimte, terwijl Defensie die stikstofruimte wel nodig heeft. In de meeste gevallen heeft Defensie geen mogelijkheid om haar activiteiten te verplaatsen. Waar dat tot stikstoflast leidt, zullen anderen ruimte moeten bieden.’ Kortom: moet een boer straks wijken voor Defensie?

Nieuw kabinet
Dat Defensie nu geen grote extra investeringen kent is gezien de huidige politieke impasse niet onlogisch: een demissionair kabinet kan geen grote besluiten nemen. Tegelijkertijd wordt de noodzaak van ingrijpen in de woningmarkt – om maar een voorbeeld te noemen – wel erkend. Een Rijksbegroting die doorspekt is van de beperkingen, terughoudendheid en de constatering dat Nederland het eigen grondgebied niet eens fatsoenlijk kan verdedigen, zou om een vergelijkbare urgentie mogen vragen.

Woningen en de daarbij stijgende prijzen zijn voor iedereen tastbaar. Veiligheid niet. Dat is een groot goed waaraan Nederland in de loop van de decennia aan is gewend. Het is niet kwantitatief te omschrijven in tabellen en raakt de Nederlander niet direct in de portemonnee. Maar het is wel degelijk bevochten en bewaakt door mannen en vrouwen die zich dag in, dag uit met beperkte middelen inzetten. Het is zoals de Koning zei in de troonrede: zaken zijn soms niet los van elkaar te zien. Vrede = welvaart. En vrede dien je te beschermen. Het is aan een nieuw kabinet die vrede te voorzien van een passend budget.

Load More ...

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter