Commandant: “Boodschap die aanleiding tot onzekerheid geeft”

Het nieuws dat Defensie een fikse financiële tegenvaller heeft, leverde dinsdag veel reacties op uit onder meer Defensiekringen. De brief die Minister Hennis vandaag naar de Kamer stuurde werd ook aan het personeel meegedeeld door de commandanten van verschillende krijgsmachtonderdelen, waaronder die van de Marine. Daarbij stond de mogelijke onzekerheid bij het personeel voorop. De brief van de Commandant der Zeestrijdkrachten Borsboom naar het marinepersoneel elders op de wereld spreekt boekdelen.

Vandaag krijgt u wederom een moeilijke boodschap te horen over de financiële status van onze krijgsmacht. Een boodschap die ongetwijfeld aanleiding geeft tot onzekerheid. (…)

Ik besef me terdege dat ik wederom een beroep moet doen op uw loyaliteit. Het is een moeilijke boodschap, helemaal na de Marinedagen en de Saamhorigheidsdag waarbij ik wederom heb gezien dat het personeel van de Koninklijke Marine een groot gevoel van binding en betrokkenheid kent. Ik ga ervan uit dat deze saamhorigheid ons ook de komende periode op een vaste koers houdt.

Waar de zwaarste klappen vallen binnen Defensie is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat pas na de begrotingsbehandeling van Defensie er meer duidelijkheid komt over eventuele ingrepen. Militaire vakbond AFMP vreest dat het personeel nog langer in onzekerheid zal zitten. Onverantwoord, vindt de bond:

De bezuinigingsronde waarbij 12.000 arbeidsplaatsen zijn geschrapt loopt nog volop en hierdoor verkeren nog veel mensen in onzekerheid. De AFMP vindt dat de werkgelegenheid voorop zou moeten staan maar wij moeten helaas constateren dat dit bij de werkgever niet het geval is. Als deze 330 miljoen opnieuw leidt tot gedwongen ontslagen en het tornen aan de veiligheid van onze leden is de AFMP van mening dat deze bezuinigingen onverantwoord zijn.

Op Twitter werd er verdeeld gereageerd op het nieuws:

 

 

 

0 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter