Droogte vergroot risico op explosie oorlogsmunitie

Volg NovemberLima ook via Facebook of Twitter

Door de aanhoudende droogte neemt het risico toe dat oude oorlogsmunitie tot ontploffing komt. Door natuurbranden en in sommige gevallen zelfs spontaan. Dat is al het geval in Duitsland, waar brandweerlieden bij bosbranden soms niet eens meer de bossen in mogen. En die risico’s gelden hier ook, waarschuwt oud-EOD’er Frank Barink. Munitie verschijnt in uitgedroogde uiterwaarden, mijnen worden instabiel door uitdrogende grond. “We hebben in Nederland nog steeds niet overal goed in kaart waar er precies oorlogsmunitie ligt”.

Begin juli woedt er een grote bosbrand in Gross Laasch, pal langs een snelweg in Duitsland. De toegesnelde Duitse brandweer wordt allerijl teruggefloten. Terwijl de brand om zich heen grijpt explodeert er oorlogsmunitie. Het is levensgevaarlijk voor de brandweerlieden om het vuur te doven, omdat het onduidelijk is waar er nog meer munitie ligt.

Het is geen uitzondering in Duitsland. Op meer plekken explodeert er tijdens natuurbranden oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog en wordt de brandweer noodgedwongen op afstand gehouden.

Munitie verschijnt in drooggevallen uiterwaarden
Ook in Nederland zijn er veel plekken waar oude oorlogsmunitie zich onder het oppervlak bevindt. Soms maar twintig tot dertig centimeter diep. “Dat is vlak onder het bladerdek, als daar brand ontstaat kan de munitie tot ontbranding komen. Er zijn al gebieden waarvan de brandweer weet dat ze er niet in mogen gaan als er brand woedt”, zegt Frank Barink, eigenaar van adviesbureau BeoBOM.

De risico’s in Nederland zijn gelukkig iets minder groot dan in Duitsland, zegt Barink. “De grond is hier weker, waardoor munitie dieper zit. Maar door de droogte komen er nieuwe problemen aan het licht. Uiterwaarden, kreken en beken vallen droog. Ook daar ligt munitie en die liggen ineens voor het oprapen.”

Mijnen instabiel door drukverschil bodem
Wat nog gevaarlijker is, zegt Barink, zijn mogelijke mijnen die ondanks intensieve opruimacties nog her en der in Nederland kunnen liggen. “Er zijn 12.063 mijnenvelden in Nederland geweest met ruim een miljoen mijnen. De mijnen die er nog liggen kunnen ook zonder bosbrand tot ontploffing komen. Zeker in gebieden waar de kleigrond door de droogte scheurt en straks weer door de regen uitzet, kunnen mijnen door drukverschillen in de bodem spontaan ontploffen.”

Al decennialang ligt er in gebieden, zoals rond Apeldoorn, munitie waarvan gemeentes willen dat het wordt opgeruimd. De kosten zijn altijd een blokkade geweest om tot actie te komen. “Ja, het kost veel geld”, zegt Barink. “Maar ook weer niet teveel, om de gebieden helemaal vrij te krijgen. Zeker niet als we in de toekomst vaker te maken krijgen met dit soort droge en hete periodes.”

Hoe we goed zicht kunnen krijgen op waar er nog riskant oorlogstuig ligt? Barink: “Dat is ontzettend moeilijk en vergt veel onderzoek. Gelukkig zijn grote delen al in kaart gebracht door diverse gemeenten, ProRail en Rijkswaterstaat. Maar er zijn nog veel plekken waar niet in de historie is gekeken om te bepalen of een gebied verdacht is. We hebben in onze branche al eerder gesproken over een kenniscentrum op dit vlak. Dit lijkt me een goed moment om daar stappen in te zetten”.

You may also like

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter