Gifbeker voor Defensie raakt maar niet leeg

De gifbeker voor de Nederlandse Krijgsmacht is verre van leeg. De organisatie is nog volop bezig met het verwerken van een fikse bezuinigingsopgave van het vorige kabinet en weer krijgt Defensie een financiële tegenvaller te verduren. Tot 2018 ontstaat er een tekort van 333 miljoen euro structureel die de organisatie moet gaan oplossen, zo blijkt uit een brief met hoofdlijnen van de nota voor de toekomst van Defensie. Deze brief werd dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. “De gevolgen daarvan zullen voor alle defensieonderdelen merkbaar zijn”, schrijven Hennis en Dijsselbloem in een brief naar de Tweede Kamer.

De visie lijkt af te stevenen op een krijgsmacht die in de toekomst in alle ‘geweldsspectra’ meedoet, inclusief de hoogste. Dat argument was in 2008 nog onderdeel van een kandidatenvergelijking voor de opvolging van de F-16, waar de F-35 [pullquote align=”right”]Het kan niet anders dan dat het ambitieniveau (voortzettingsvermogen) van onze krijgsmacht naar beneden zal moeten worden bijgesteld – GOV/MHB[/pullquote]als beste toestel uit de bus kwam. Maar met stijgende kosten van het JSF-project en een niet meegroeiend potje van 4,5 miljard euro dreigt Defensie een veel lager aantal vliegtuigen te kunnen kopen. Defensie stelt dat het budget voor de vervanging van de F-16  niet ten koste zal gaan van andere capaciteiten van de krijgsmacht. Maar ook die capaciteiten dreigen met de financiële tegenvaller geraakt te worden.

De medeondertekening van de nota door minister Dijsselbloem (Financiën) laat zien dat het Ministerie van Defensie andere departementen moet laten meekijken in de vorming van de toekomstvisie, waarbij de financiering streng wordt gevolgd. Volgens Defensievakbond GOV/MHB is het tekort een direct gevolg van de bezuinigingen van de kabinetten Rutte:

In de nota wordt eindelijk toegegeven dat de bezuinigingsmaatregelen van Rutte I en II tot gevolg hebben dat het defensiebudget met 333 M€ wordt gekort. Dit heeft uiteraard gevolgen voor zowel Defensie als haar personeel. Het kan niet anders dan dat het ambitieniveau (voortzettingsvermogen) van onze krijgsmacht naar beneden zal moeten worden bijgesteld. Deze bezuinigingen zullen leiden tot ingrijpen in de operationele capaciteit en dus de wereldwijde inzetmogelijkheden

De uiteindelijke nota die de toekomst van de Krijgsmacht moet vormgeven wordt voor de behandeling van de Defensiebegroting naar de kamer gestuurd. Lees hier de brief van Defensie.

 

 

1 comments

  1. Pingback: NAVO-chef na Russische annexatie: “This is a wake-up call” | November Lima

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter