Hezbollah op Europese terreurlijst?

Daders Burgas

In 2005 nam het Europese Parlement een niet-bindende resolutie aan waarin Hezbollah in niet mis te verstane bewoordingen werd aangemerkt als terroristische organisatie. De Europese Raad legde de resolutie echter naast zich neer. De uitkomst van het Bulgaarse politie-onderzoek naar de betrokkenheid van Hezbollah bij de aanslag op Israëlische toeristen in de badplaats Burgos lijkt nu echter de weg vrij te maken om Hezbollah ook op de Europese lijst van terroristische organisaties te plaatsen.

Plaatsing op de lijst een optie

De Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid Catherine Ashton is nog voorzichtig, maar ziet de plaatsing van Hezbollah op de Europese lijst van terreurorganisaties als een mogelijkheid. Bij monde van haar woordvoerster liet ze weten dat ‘de Europese Unie verschillende opties bekijkt. Plaatsing op de lijst is hier een van, maar niet de enige’.

De aarzeling van de Europese Unie komt voort uit de denkwijze dat de plaatsing van Hezbollah op de lijst de situatie in Libanon zou destabiliseren. Contacten van de EU met Hezbollah zouden op termijn een matigende invloed kunnen hebben.

Europarlement wilde Hezbollah in 2005 op terreurlijst

De buitengewoon voorzichtige benadering is niet nieuw. Al in 2005 nam het Europese Parlement  een niet-bindende resolutie aan waarin erkend werd dat ’terroristische activiteiten door Hezbollah duidelijk zijn bewezen’. Het Parlement riep hierbij de Raad van Europa op Hezbollah op de lijst van terreurorganisaties te plaatsen. Met name Italië, Frankrijk en Spanje verzetten zich hiertegen. Hezbollah’s politieke en sociale zorgprogramma zouden het tot een legitieme politieke organisatie maken, in plaats van een terreurgroep met een politieke tak.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Masimo D’Alema verklaarde in 2006 nog dat ‘ons doel is niet Hezbollah te vernietigen, dat nu een belangrijk deel is van de Libanese maatschappij. We hopen dat Hezbollah verandert in een legitieme politieke beweging’. [pullquote]Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Masimo D’Alema in 2006: We hopen dat Hezbollah verandert in een legitieme politieke beweging[/pullquote] Ook zou plaatsing van Hezbollah op deze lijst Unifiltroepen van landen als Spanje, België, Italië en Frankrijk in gevaar brengen. De resolutie werd niet aangenomen.

Klap

Was de resolutie wel aangenomen, dan zou dat een forse klap voor Hezbollah hebben betekend. Alleen al in Duitsland zijn meer dan 950 vertegenwoordigers vrijelijk actief, met name als fondsenwervers. Secretaris Generaal Hassan Nasrallah gaf vorig jaar zelf al aan dat plaatsing op een zwarte lijst een ernstig nadelig effect zou hebben voor zijn organisatie: ‘onze geldbronnen zouden opdrogen. Het zou een einde betekenen van morele, politieke en materiele steun.’

Overtuigend bewijs

Of Hezbollah deze klap te verwerken krijgt, hangt ervan af of de EU de woorden die de Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken Kozakou-Marcoulis vorig jaar sprak, gevolg geeft: ‘Mocht er overtuigend bewijs komen dat Hezbollah betrokken is bij terreurdaden, dan overweegt de EU de organisatie op de lijst te plaatsen’. Het bewijs lijkt door Bulgarije geleverd. Nu is de EU aan zet.

You may also like

0 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter