Nieuwe minister: nieuwe ambitie Defensie

De op vier november aangetreden minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) gaat op zoek naar een visie voor de krijgsmacht van de toekomst. Met die nieuwe visie moeten de financiën voor langere termijn op orde worden gebracht, zo blijkt uit een schrijven van het ministerie van Defensie. Hennis-Plasschaert, die collega Hillen maandag uitzwaaide, vindt dat het budget voor Defensie moet in evenwicht worden gebracht met de ambities.

We zullen de komende jaren ook bruggen moeten slaan: naar de samenleving, het draagvlak voor Defensie vergroten.

‘Bodem Defensie nu al bereikt’
Defensie moet volgens het recent beklonken regeerakkoord van VVD en PvdA 250 miljoen euro bezuinigen. Dat komt nog bovenop de miljardenbezuiniging die het van het kabinet Rutte I al in de maag kreeg gesplitst. Hoe deze bezuinigingen vorm zullen krijgen is nog onduidelijk. Vertrekkend minister van Defensie Hans Hillen waarschuwde eerder deze week dat verdere bezuinigingen mogelijk ongrondwettelijk zijn. Hillen denkt dat de bodem bij Defensie nu al is bereikt.

Defensieonderdelen onderling uitwisselbaar en inwisselbaar
Dat Defensie in een moeilijke positie verkeert weet ook Hennis Plasschaert: “Ik zal me er, samen met alle Defensiemedewerkers, krachtig voor inzetten dat de krijgsmacht in staat blijft in internationaal verband de veiligheid van ons land te garanderen en bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld.” De nieuwe Defensieminister wil meer samenwerken met het buitenland, maar ook intern: Marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee moeten volgens haar nog nauwer samenwerken en onderling meer uitwisselbaar en inwisselbaar zijn.

Ook wil Hennis-Plaschaert, net wat haar partijgenoot Rutte uitdraagt, bruggen bouwen. “We zullen de komende jaren ook bruggen moeten slaan: naar de samenleving, het draagvlak voor Defensie vergroten.”

Meer over de start van Jeanine Hennis-Plasschaert op de site van het ministerie.

 

 

You may also like

0 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter