Plaatsing Patriots dwingt Turkije tot gematigder Israël-beleid

De inzet van Patriotraketten in het oosten van Turkije lijkt de Turken tot een meer gematigd beleid ten opzichte van Israël binnen de NAVO te dwingen. De plotselinge ommezwaai zou zijn afgedwongen door NAVO-secretaris Generaal Rasmussen tijdens de NAVO-top van afgelopen 4 december. Rasmussen diende volgens Turkse diplomaten met succes een voorstel in om de banden tussen Israël en de NAVO aan te halen. Turkije was hier de afgelopen twee jaar fel tegen gekant en dreigde eerder een dergelijk voorstel met een veto te treffen.

De timing is geen toeval, aldus Israëlische functionarissen. De verhouding tussen beide landen verslechterde toen de streng islamitische AKP-partij van premier Erdohan aan de macht kwam. Na het Mavi Marmara-incident in 2010 kwam het zelfs bijna tussen een breuk tussen beide landen. Sinds het incident houdt Turkije ieder voorstel om de banden tussen Israel en de NAVO aan te halen tegen. Het plotselinge intrekken van een Turks veto zou volgens de Israëli’s samenhangen met de plaatsing van de Patrioteenheden in het oosten van Turkije, een operatie waar ook Nederlandse Patriots bij worden ingezet.

Israël is een officiële NAVO-partner en werkt op verschillende niveau´s samen met de NAVO, zoals op het gebeid van terrorismebestrijding en cyberveiligheid, maar ook bij militaire oefeningen en trainingen. Matthew Mark Horn, een voormalig medewerker van het Pentagon liet de Jerusalem Post weten dat de Turkse houding tot irritatie heeft geleid bij een aantal NAVO-lidstaten. Dankzij het voorstel van Rasmussen kan Israël nu wel deelnemen aan een reeks geplande activiteiten voor NAVO-partners.

Wel blijft Turkije bij de beslissing geen militaire oefeningen te houden met Israël  en houdt Ankara zich het recht voor Israël te weren van enige militaire activiteit op Turkse bodem. Ook Israël houdt een slag om de arm en gaat ervan uit dat voorstellen voor gewenste nauwere banden tussen de NAVO en Israël nog altijd op grote Turkse weerstand kunnen rekenen.

You may also like

0 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter