Syrië, Irak en Egypte nieuwe kweekvijvers jihadisme

De door de Arabische lente geroerde landen Syrië en Egypte en het door de Amerikaanse troepen verlaten Irak zijn nieuwe kweekvijvers voor Jihadisme. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het NCTV vreest dat deze ontwikkeling zijn weerslag kan hebben op de veiligheid van het Westen. In Nederland blijft het dreigingsniveau vooralsnog beperkt omdat de Nederlandse Jihadistische netwerken volgens het bureau zwak zijn en geen aansprekende leider hebben.

Verschuiving klassieke Jihad gebieden
Toch blijven er voor Nederland en Europa zorgen over de toekomstige ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Zo is het maar de vraag of de Arabische lente juist niet gaat leiden tot een Arabische winter waarin fundamentalistische anti-westerse groeperingen steeds meer macht naar zich toetrekken. De situatie in het voorheen voor het Westen gematigde Egypte is sinds de val van Mubarak zodanig veranderd dat een alternatief is geworden voor de klassieke Jihadgebieden.

Syrië
Het door oorlog verscheurde Syrië is een aantrekkelijk toneel voor Jihadistische groeperingen. Volgens het NCTV is een enkeling uit Nederland naar deze Jihadistische groeperingen vertrokken. Qua kracht en omvang zijn ze  nog beperkt en de strijd en antipathie  richt zich nog niet tegen Europa. Toch kan dit conflict uitgroeien tot een gevaar voor het Westen en Europa zolang er in grote delen van het land een grote mate van wetteloosheid heerst. Volgens inlichtingendiensten maken veel aan Al Qaeda gelieerde groeperingen de gang naar Syrië, tot grote zorg van de NAVO die met een schuin oog naar de chemische wapenvoorraden kijkt.

Irak
Irak is al decennia het tonaal van aanslagen en fundamentalistische strijders, maar sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen is volgens het NCTV het aantal Jihadistische strijders en aanslagen binnen het land verdubbeld. Veel uitstraling naar het buitenland heeft deze ontwikkeling nog niet door het ontbreken van materiaal en mogelijkheden om deze stap te maken.

Lees meer over de internationale situatie in het rapport van het NCTV.

 

You may also like

1 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter