Kozakou-Marcoulis

Daders Burgas

in 2005 nam het Europese Parlement een niet-bindende resolutie aan waarin Hezbollah in niet mis te verstane bewoordingen werd aangemerkt als terroristische organisatie. De Europese Raad legde de resolutie echter naast zich neer. De uitkomst van het Bulgaarse politie-onderzoek naar ...

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter