satelliet

Mocht Noord Korea er de komende weken in slagen daadwerkelijk een satelliet in de ruimte te brengen, dan zou dat een prestatie van formaat zijn. De algemene verwachting is echter dat de aangekondigde lancering even onsuccesvol zal zijn als de ...

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter