Vakbonden sturen brandbrief: “Nederland raakt onderverzekerd, met alle gevolgen van dien”

De vakbonden voor Defensiepersoneel hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer met daarin de stevige oproep om fors te investeren in Defensie. Volgens de vakbonden heeft Defensie tekorten over de hele linie, van IT, personeel, munitie tot materieel.

In de brief roepen zij op te investeren. “In personeel door het moderniseren van het HR-beleid, met aandacht voor een nieuw loongebouw, meer flexibele aanstellingsvormen en talentmanagement, meer individuele inspraak bij carrièrekeuzes en een meer evenwichtige duurzame balans tussen werk en privé”, aldus het statement van de bonden.

‘Voldoe aan NAVO-norm’
Daarnaast vragen de bonden zich te houden aan de afspraken uit 2014 (NAVO-top in Wales, red.), waarbij werd uitgesproken dat Nederland twee proces van het BBP bijdraagt aan de NAVO, waar de ambitie in de Defensiebegroting van het demissionaire kabinet spreekt van het toegroeien naar het Europese gemiddelde.

Miljarden extra nodig
Om de Krijgsmacht inzetbaar te houden zou 4,2 miljard euro extra per jaar nodig zijn. Dat geld zal voor een groot deel al opgesoupeerd worden om forse achterstanden in te halen.

“De krijgsmacht is de verzekeringspolis van Nederland. Zonder daarvoor voldoende te betalen zal Nederland onderverzekerd zijn, met alle gevolgen van dien.”

Foto: Audiovisuele Dienst Defensie (Oefening Autumn Falcon)

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter