Verwantschapsonderzoek machtig opsporingsmiddel Justitie

Het DNA verwantschapsonderzoek dat voor het eerst in Nederland grootschalig is toegepast is een groot succes gebleken. De Vaatstra-zaak, één van de bekendste moordzaken van Nederland, is door de nieuwe DNA-techniek mogelijk opgelost. Zondagavond werd een 45-jarige verdachte aangehouden op basis van een DNA match. Volgens het NFI komt het DNA voor 98 procent overeen. Daarmee heeft justitie een machtig opsporingsinstrument, zolang de bevolking hulpvaardig meewerkt aan het onderzoek zoals in Noordoost-Friesland het geval was.

Grote onrust
Weinig moordzaken in Nederland die zoveel teweeg brachten als die van Marianne Vaatstra. De moord in 1999 op het toen 16-jarig meisje schokte heel Nederland, maar in het rustige Noordoost-Friesland was de klap het grootst. Met name de theorie dat het weleens iemand uit het asielzoekerscentrum zou kunnen zijn zorgde voor veel onrust, alhoewel daar nooit bewijs voor was.

Grote doorbraak

Wangslijmafname voor het DNA-onderzoek. Foto: facebook.com/onderzoekmarrianevaatstra

Een DNA onderzoek onder honderden mannen leverde destijds niets op en al die jaren bleef enig bewijs uit. Tot met nieuwe technieken uit een analyse van het dader-DNA bleek dat de vergrijper een blanke man moest zijn die uit de streek kwam. Na een uitzending van misdaadverslaggever Peter R. de Vries bleek dat het nieuwe Cold-Case team op basis van deze bevindingen het nieuwe DNA verwantschapsonderzoek wilde inzetten. Dit kon pas worden gestart nadat de wet hiervoor was aangepast.

Met het DNA verwantschapsonderzoek kan, anders dan met een gericht daderonderzoek, in familiekringen naar de dader worden gezocht. In feite kan een oom of neef dezelfde DNA-eigenschappen bezitten als de dader. Een familiematch kan dus aanleiding geven naar verder onderzoek binnen de familie naar de dader.

Het onderzoek, dat enkele maanden geleden werd gehouden, werd massaal door de Noordoost-Friese bevolking gesteund. Ruim 89 procent van de mannen leverde wangslijm af bij de inzamelpunten, waaronder naar nu blijkt ook de verdachte uit het Friese Oudwoude. Inwoners uit de streek dat de opkomst zo hoog was door de grote wil om de zaak op te lossen, maar ook vanwege de grote sociale controle en druk om te gaan. Dat is een belangrijk element van dit verwantschapsonderzoek, want zonder hulp van de bevolking is een DNA verwantschapsonderzoek minder effectief.

Extra controle
Het NFI zegt nog een extra controle toe te passen op het DNA van de verdachte man uit Oudwoude. Dan is er in ieder geval bewijs en een verdachte. De man heeft tot nu toe nog geen bekennende verklaring afgelegd.

You may also like

0 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter